Тел.: +38 (0542) 674-114
40020, м. Суми, проспект Курський, будинок 6

Приватне акціонерне товариство "Укрросметал" засноване на підставі рішення установчих зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Укрросметал" (протокол №1 від 13 травня 1994 року) та зареєстроване виконавчим комітетом Сумської міської ради народних депутатів (розпорядження №245 від 19 травня 1994 року).
Закрите акціонерне товариство "Укрросметал" перереєстровано відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2010 року, у зв'язку зі зміною найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства "Укрросметал" на Приватне акціонерне товариство "Укрросметал".

Основним видом дiяльностi АТ "Укрросметал" протягом останніх декількох років є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний); Неспецiалiзована оптова торгiвля. Товариство також здiйснює iншi види дiяльностi, не забороненi чинним законодавством України. Протягом останнiх декiлькох рокiв основним видом дiяльностi Товариства є здача у найм (оренду) власного нерухомого майна.
Дiяльнiсть Товариства не сезонна.

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 21120079 - Приватне акціонерне товариство "Укрросметал"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 21120079 - Приватне акціонерне товариство "Укрросметал"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2022 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОМІНІОН БІЗНЕС ПАРК"
39668821
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 74.13 14491 91.9363
Рік Квартал
2022 3 2 1
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Hерегулярна інформація (архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Укрросметал" - Код ЄДРПОУ: 21120079

40020, м. Суми, проспект Курський, будинок 6

+38 (0542) 674-114

21120079.smida.gov.ua